Dvala

 

Länge har jag väntat
långt har jag gått.
Länge har jag kämpat
dåligt har jag mått.
Länge skall jag vila
lång tid skall gå.
Sällan skall jad ila
ljuvligt skall jag må.
A Lunde Garden of Eden
Anderson's Lumberyard
Gryning
Konfunderat
Skymning
Stimulerat
copyright © 2004 swedishpoet.com