Nostalgi

Det mol en sång
i mitt barnahjärta,
så mången gång
består dess svärta
i nostalgi,

gnolad av en röst
med välkänd dialekt,
ger en smula tröst
för hopp som är släckt
av nostalgi
.

Det gol en tupp
i barndomsinne,
beskådar med lupp
mitt gamla sinne
i nostalgi.

Så löper dag
efter anna ut,
kvar står jag
i ett uppförslut
av nostalgi
.