På Bal

Nu ljusnar det
i berg och dalar,
nu klämtar det
i kungens salar.
Där ska tillställas musik och dans.

Bara hon vet
att jag hämtar,
endast jag vet
att hon väntar
i skymningen någonstans.

Faklornas sken invaggar förhoppning,
cocktailen avger blygsamt en flört.

Stillsamt vaknar det
i rum och salar,
i brådska komma det
från berg och dalar
följen iförda guld och glans.

Förhoppning invaggas av lyktors kolört,
blygsamt infaller nattens förtrollning.

Endast månen vet
vad som väntar,
bara hon vet
att allt hämtas
hem, då natten dansats ut i trans.

 

A Lunde Garden of Eden
Anderson's Lumberyard
Gryning
Konfunderat
Skymning
Stimulerat
copyright © 2004 swedishpoet.com