Skrivkramp

Dansa min penna,
rista ditt bläck.
Rynka min panna
med betänkliga veck.


Karva i arken
osagda ord,
papyrusmarken
bli av bläckfärg dess jord


Leka bokstäver,
reta mitt sinn
innan ni kväver
Hans tro på tanken min.


innan han lossar,
före det står
gravklädda gossar
och med piskorna flår


min vitalitet
till stagnation
ett djävulskt förtret
för hjärnbalkens motion.

Innan herr misstro
tvivlar mitt kall,
bygg mig en luftbro
ovan ordflödets svall.


Tala min tunga
vishetens ord.
Sällsamt besjunga
vid överhetens bord.


Skriv då din dåre,
viskar jag själv,
segla till Åre-
skutan förutan älv.


Svävande timmar
i flycktens ark.
Bokstäver simmar,
stavar som båt av bark.