Ungdomligt förnuft

Bevingade ord
dukade bord
stora gestalter


Höga hattar
samhället rattar
förbundsförvanter


Heliga kor
iklädda flor
maktens dirigenter

Förnuftet mattar
i besluten de fattar
mot unga studenter


I ungdomen bor
ett grönare flor
av fräschare alster

som bättre fattar
vad som mattar
udda klienter.